ما همیشه دوست داریم بهترین لحظاتمان را با عزیزانمان به اشتراک بگذاریم تا آنها نیز از لحظات شاد و مفرحی برخوردار شوند ، در رصد نیز این قانون حاکم است .

زمانی که چشم ما به زیباییهای آسمان می افتد و با چشمان خود شاهکار خالق را نظاره می کنیم ، درست آن زمان که ناخوداگاه لبهایمان به تسبیح خالق گشوده می شود ، زمانی که به خودمون می یاییم و میبینیم  اشکی بر دیدگانمان جاری است ، اون زمان است که از عمق وجودمان آرزو میکنیم که ای کاش عزیزانمان هم کنار ما میشدند و این صحنه را روئیت میکردند .ولی سرما و گرما و بعد مسافت و بیابان و همه و همه موجب میگردد تا فقط آنهایی که دل به آسمان دارند این مسیر را بیایند . ولی به کمک تکنولوژی میشود زیباییها را به عزیزانمان به اشتراک بگذاریم . اینجاست که عکاسی به دادمان می رسد .

اگر خدا یاریم دهد در خصوص عکاسی نجومی مطالب و تصاویری را به صفحه اضافه میکنم تا دوستان بتوانند با راهنماییهای این حقیر و خلاقیت منحصر به فرد ، گام در مسیر عکاسی از آسمان بگذارید .